කියල දේශනා කරන කවුරුවත් මේ ටික කිව්වෙ නෑ '' | Niwan Dakimu

කියල දේශනා කරන කවුරුවත් මේ ටික කිව්වෙ නෑ '' | Niwan Dakimu смотреть последние обновления за сегодня на .

'' නිවන් දකින්න, කියල දේශනා කරන කවුරුවත් මේ ටික කිව්වෙ නෑ...'' _Niwan Dakimu

31873
800
00:52:21
23.12.2021

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 #NiwanDakimu #Deshana

'' නිවන් දකින්න, කියල දේශනා කරන කවුරුවත් මේ ටික කිව්වෙ නෑ '' | Niwan Dakimu

10402
265
33
00:52:21
29.12.2021

'' නිවන් දකින්න, කියල දේශනා කරන කවුරුවත් මේ ටික කිව්වෙ නෑ '' | Niwan Dakimu #BudunWadiDeshaya #NiwanDakimu

'' කය තුල මම ඉන්නවා..'' කියලා දැනෙන්නෙ මෙන්න මේ නිසයි. _Niwan Dakimu

15450
517
00:16:24
02.02.2022

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 #NiwanDakimu #Sitha #Deshana

ඇස පිනවලා සෑහීමට පත්වුන කෙනෙක්, මේ ලෝකෙ නෑ... _Niwan Dakimu

25624
611
00:58:18
20.07.2019

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu0🤍gmail.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 Below Are Tags To Reach Youtube Searching Key Words ආනාපානාසති භාවනාව දේශනාව ධර්මය නිවන් දකිමු නිවීම සිත සතිපට්ඨානය ආර්ය ධ්‍යාන විශ්වය ලෝකය චතුරාර්ය සත්‍යය අනිත්‍ය රහතන් වහන්සේ බෞද්ධයා කළ්‍යාණ මිත්‍රයා ගෞතම තථාගත ශ්‍රාවක සංඝ අවබෝධය සෝතාපන්න බුදුරජානන් වහන්සේ බුදු බණ සසර බුදු ගුණ දහම් ගුණ සඝ ගුණ සෝවාන් සම්මා දිට්ඨි මාර්ග ඵල වර්තමානය අතීතය අනාගතය රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ අරිහතුන් වහන්ස රහතන් වහන්සේලා ඒහිපස්සික මමත්වය ස්වාමින් වහන්සේ භාවනා වැඩසටහන නිරපේක්ශ නිවන් මග සේනාසන ආරණ්‍ය අරණ ධර්ම විශේෂ දේශනාව ඒහිපස්සිකෝ සදහම් ආශ්‍රමය සෙනසුන ආරාමය කර්මස්ථාන අනාර්ය ධර්ම සාකච්ඡාව මරණය යථාර්ථය ඔබ ජීවිතය කමටහන් නමෝ බුද්ධාය පිරිත් ධර්මයයි ඔබයි අභිධර්මය දුක්ඛ අනත්ත දුක අනාත්ම කෙලෙස් නිදහස් වීම බුද්ධ ධම්ම පටිච්චසමුප්පාදය හේතු ඵල නුවණ ප්‍රඥාව ඤාණය ප්‍රායෝගික අත්හැරීම සිතිවිලි සිත සූත්‍ර ශුන්‍යතාවය ඇලීම ගැටීම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් විපස්සනා ශ්‍රාවකයා සාසනය ඇස

මරණය , ජීවත් වෙන අපට කියල දෙන පුදුම හිතෙන දේවල් | Niwan Dakimu

1474
70
14
00:19:30
15.12.2021

මරණය ජීවත් වෙන අපට කියල දෙන පුදුම හිතෙන දේවල් | Niwan Dakimu #BudunWadiDeshaya #NiwanDakimu

ඍෂිවරු අවුරුදු දහස් ගණන් ජීවත් කරවන, විශ්වයේ අභිරහස් ධ්‍යානය ගැන උන්වහන්සේ කළ සාකච්ඡාව _Niwan Dakimu

19468
585
00:52:20
08.05.2023

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 #NiwanDakimu #Deshana #Sitha #Arihath #Rahathan_wahanse #Darmaya #Samma_Ditti #Sowan

නිවන් දකින්න තමන්ට තියෙන ප්‍රඥාව අඩුයි කියල හිතෙනවද | Niwan Dakimu

6331
208
40
00:48:27
18.12.2021

නිවන් දකින්න තමන්ට තියෙන ප්‍රඥාව අඩුයි කියල හිතෙනවද | Niwan Dakimu #BudunWadiDeshaya #NiwanDakimu

කෙලෙස් සිත අවබෝධ කරගන්නට, තවත් එක් විශේෂ කමටහනක් | Niwan Dakimu

1892
76
11
00:16:50
02.03.2022

කෙලෙස් සිත අවබෝධ කරගන්නට, තවත් එක් විශේෂ කමටහනක් | Niwan Dakimu මෙම චැනලය තුල නිවන් දකිමු ධර්ම දේශනා පමණක් නොව බුදු දහමට අදාළ සහා නිවන නැමැති ගංගාවෙන් එතර වීම සදහා ඔබ හට බොහෝ උපකාරයක් වන බුදු බණ ඉදිරියට දමමි. ඔබ හට ඕනෑම වීඩීයෝවක් වෙන වෙනම පැහැදිලිව නැරඹීම සදහා වෙන වෙනම ලයිස්තු ගත කර ඇත. එම ලයිස්තු ඔබ හට චැනලය හට ගොස් නැරඹීමේ හැකියාවක් ඇත. නිවන් දකිමු ධර්ම දේශනා - 🤍 හදපාන්ගොඩ නිවාතාප තෙරො - 🤍 තෙරුවන් සරණයි 🙏 #BudunWadiDeshaya #NiwanDakimu

සිත දමනය කරන ආර්ය ශ්‍රාවකයාට සිතේ ක්‍රියාවලියට දමනය වීම | Niwan Dakimu

3038
107
13
00:37:01
07.10.2021

සිත දමනය කරන ආර්ය ශ්‍රාවකයාට සිතේ ක්‍රියාවලියට දමනය වීම | Niwan Dakimu #BudunWadiDeshaya #NiwanDakimu

ලෞකික බැඳීමකට ලැබුන විශේෂ ආශිර්වාදය | Niwan Dakimu

4526
167
19
00:17:34
19.01.2022

ලෞකික බැඳීමකට ලැබුන විශේෂ ආශිර්වාදය | Niwan Dakimu මෙම චැනලය තුල නිවන් දකිමු ධර්ම දේශනා පමණක් නොව බුදු දහමට අදාළ සහා නිවන නැමැති ගංගාවෙන් එතර වීම සදහා ඔබ හට බොහෝ උපකාරයක් වන බුදු බණ ඉදිරියට දමමි. ඔබ හට ඕනෑම වීඩීයෝවක් වෙන වෙනම පැහැදිලිව නැරඹීම සදහා වෙන වෙනම ලයිස්තු ගත කර ඇත. එම ලයිස්තු ඔබ හට චැනලය හට ගොස් නැරඹීමේ හැකියාවක් ඇත. නිවන් දකිමු ධර්ම දේශනා - 🤍 හදපාන්ගොඩ නිවාතාප තෙරො - 🤍 තෙරුවන් සරණයි 🙏 #BudunWadiDeshaya #NiwanDakimu

නිවන් දකින්න තමන්ට තියෙන ප්‍රඥාව අඩුයි කියල හිතෙනවද..? _Niwan Dakimu

40397
1242
00:48:27
08.12.2021

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 #NiwanDakimu

සතුට කියන්නෙ මනසට ආහාරයක්… _Niwan Dakimu

7607
393
00:12:15
03.05.2023

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 #NiwanDakimu #Deshana #Sitha #Arihath #Rahathan_wahanse #Darmaya #Samma_Ditti #Sowan

මොනවා කලත්, ජීවිතයේ අන්තිම කාලේ තමන්ට වෙන දේ උන්වහන්සේගෙන් | Niwan Dakimu

384
17
0
00:14:46
04.10.2021

මොනවා කලත්, ජීවිතයේ අන්තිම කාලේ තමන්ට වෙන දේ උන්වහන්සේගෙන් | Niwan Dakimu #BudunWadiDeshaya #NiwanDakimu

මොනවා කලත්,ජීවිතයේ අන්තිම කාලේ තමන්ට වෙන දේ .... උන්වහන්සේගෙන් | Niwan Dakimu

825
40
5
00:14:46
12.10.2021

මොනවා කලත්,ජීවිතයේ අන්තිම කාලේ තමන්ට වෙන දේ .... උන්වහන්සේගෙන් | Niwan Dakimu #BudunWadiDeshaya #NiwanDakimu

'' ඔබට තියෙන්නෙ මොන වගේ මාන්නයක්ද, '' කියල දැනගන්න විශේෂ දේශනාවක්... _Niwan Dakimu

16032
536
00:44:32
29.12.2021

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 #NiwanDakimu #Deshana

මේ දේ පුරුදු කළොත් සිතට වද දෙන මතකයන් වලින්, ඔබ සඳහටම නිදහස්... _Niwan Dakimu

14927
589
00:14:50
07.02.2022

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 #NiwanDakimu #Sitha #Deshana

පඨවිය අවබෝධ කරමින්, සෝතාපන්න කරවූ දහම් ඇස... _Niwan Dakimu

20630
550
00:36:03
15.03.2022

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 #NiwanDakimu #Sitha #Deshana

සිත දකින කෝණය වෙනස් කර ගන්න | Niwan Dakimu

1205
65
12
00:20:17
10.10.2021

සිත දකින කෝණය වෙනස් කර ගන්න | Niwan Dakimu #BudunWadiDeshaya #NiwanDakimu

'' ඔබට තියෙන්නෙ මොන වගේ මාන්නයක්ද, '' කියල දැනගන්න විශේෂ දේශනාවක් | Niwan Dakimu

5177
156
23
00:44:32
03.01.2022

#BudunWadiDeshaya #NiwanDakimu '' ඔබට තියෙන්නෙ මොන වගේ මාන්නයක්ද, '' කියල දැනගන්න විශේෂ දේශනාවක් | Niwan Dakimu

ඔබ නිතර කේන්තියෙන් ගැටෙන කෙනෙක්ද..? _Niwan Dakimu

12333
486
00:23:21
22.02.2022

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 #NiwanDakimu #Deshana #Hitha

මම කියන්නෙ කවුද..? _Niwan Dakimu

9721
366
00:24:04
12.02.2023

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 #NiwanDakimu #Deshana #Sitha #Arihath #Rahathan_wahanse #Darmaya #Samma_Ditti #Sowan

ලෝකයෙන් කමටහන් ගෙන, නිවනට යන මාර්ග ඵල ලාභියා... _Niwan Dakimu

7443
339
00:16:07
23.12.2022

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 #NiwanDakimu #Deshana #Sitha #Arihath #Rahathan_wahanse #Darmaya #Samma_Ditti #Sowan

බණ අහන ඔබට වැරදුණු තැනක් | Niwan Dakimu

531
42
5
00:11:27
28.09.2021

බණ අහන ඔබට වැරදුණු තැනක් | Niwan Dakimu #BudunWadiDeshaya #NiwanDakimu

නිවනට උපමාවක් නෑ... _Niwan Dakimu

7685
274
00:25:48
24.12.2022

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 #NiwanDakimu #Deshana #Sitha #Arihath #Rahathan_wahanse #Darmaya #Samma_Ditti #Sowan

කයට පෙරේත ආත්මයක් ඇතුල්වීම සිදුවිය හැකිද..? _Niwan Dakimu

12967
464
00:09:04
10.12.2021

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 #NiwanDakimu

ඉපදීමට හේතු නැති කරන ඉවසීමේ ගුණධර්මය.(ඛන්තී පාරමිතාව)_Niwan Dakimu

9022
274
00:40:07
18.04.2018

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu0🤍gmail.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍

මේ මොහොතේදීම, මාර්ග ඵල අවබෝධය ලබන්නට මේ සාකච්ඡාව දැන්ම ශ්‍රවණය කරන්න... _Niwan Dakimu

59778
1442
01:02:58
22.01.2022

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 #NiwanDakimu #Sitha #Deshana

මේ ලෝකෙ ලේසිම ක්‍රමය තමයි රහත් වෙන එක | Niwan Dakimu

1422
77
11
00:15:11
04.10.2021

මේ ලෝකෙ ලේසිම ක්‍රමය තමයි රහත් වෙන එක | Niwan Dakimu #BudunWadiDeshaya #NiwanDakimu

'' අරිහත්වය කරා සම්පූර්ණ නිවන් මාර්ගය...'' ගැන ඉතාමත් පැහැදිලිව කළ සුවිශේෂී වූ දේශනාව _Niwan Dakimu

51332
1165
00:49:45
18.01.2022

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 #NiwanDakimu #Sitha #Deshana

ධ්‍යානයක්, ඉර්ධියකින් අවසන් වෙන තුරු වැඩිය යුතුයි... _Niwan Dakimu

15427
517
00:16:39
01.02.2022

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 #NiwanDakimu #Sitha #Deshana

සිත සොයන කමටහන… _Niwan Dakimu

9582
385
00:19:30
14.01.2023

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 #NiwanDakimu #Deshana #Sitha #Arihath #Rahathan_wahanse #Darmaya #Samma_Ditti #Sowan

මේ භාවනාව මාස 03ක් කළොත් ජීවිතයට මහා පුදුම වෙනසක්... _Niwan Dakimu

68230
1960
00:31:56
03.12.2021

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍

විඤ්ඤාණ ශක්තිය ගැන පෙර කිසිවෙකු හෙළි නොකල, උන්වහන්සේ කියූ කරුණු | Niwan Dakimu

18812
415
55
00:51:15
29.12.2021

විඤ්ඤාණ ශක්තිය ගැන පෙර කිසිවෙකු හෙළි නොකල, උන්වහන්සේ කියූ කරුණු | Niwan Dakimu #BudunWadiDeshaya #NiwanDakimu

විඤ්ඤාණ ශක්තිය ගැන පෙර කිසිවෙකු හෙළි නොකල, උන්වහන්සේ කියූ කරුණු... _Niwan Dakimu

51463
1431
00:51:15
20.12.2021

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 #NiwanDakimu

හිත තෙරුම් ගන්න අමාරුයිද..? _Niwan Dakimu

33126
748
01:07:14
01.01.2022

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 #NiwanDakimu #Deshana #Hitha

වර්තමානයේ පවතින සිත දැනගමු.(සෝතාපන්න 06) _Niwan Dakimu

12401
288
00:31:16
01.07.2018

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu0🤍gmail.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍

සිත මගේ කියලා ඒ සිතම රැවටුණා | Niwan Dakimu

3023
132
16
00:21:08
15.10.2021

සිත මගේ කියලා ඒ සිතම රැවටුණා | Niwan Dakimu #BudunWadiDeshaya #NiwanDakimu

මැරුනට පස්සෙ '' පාංසුකූල '' නොදුන්නොත්, මොකද වෙන්නෙ..? _Niwan Dakimu

25227
598
00:18:07
03.12.2022

ඔබගේ දහම් ගැටලුව යොමු කරන්න - niwandakimu🤍icloud.com විශේෂ දේශනා ඇතුලත් අපගේ නාලිකාවේ දේශනා ලැයිස්තුගත කිරීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.(Playlist)- 🤍 නිවන් දකිමු සියලු දේශනා වෙත පිවිසෙන්න. 🤍 නිවන් දකිමු මුල් පිටුවට එන්න. 🤍 #NiwanDakimu #Deshana #Sitha

Назад
Что ищут прямо сейчас на
කියල දේශනා කරන කවුරුවත් මේ ටික කිව්වෙ නෑ '' | Niwan Dakimu 舞曲 Loa JBL CHARGE 5 waliullah aashiqui waz new ship graveyard hafez waliullah aashiqui waz 음쓰 waliullah asheki oliullah asiki waz 権威 waliullah aashiqui waz waliullah ashiqui waz channel hudaibiya Папа димдимыча barrel age aida64 pc GAs imamzenulabadeen imamali imam